İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

KOMİSYON EKONOMİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASI İÇİN BEŞ MİLYAR AVRO’YA DAHA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DOĞRULADI

Avrupa Komisyonu 28 Ocak’ta “Yarının Avrupa’sına Bugünden Yatırım Yapmak” başlıklı bir tebliğ kabul etti. Tebliğde, Topluluk bütçesinden beş milyar Avro’nun daha ekonominin canlandırılması için kullanılması gereği ortaya koyuluyor. Bu çerçevede üç temel öneride bulunuluyor. İlki, enerji sektöründeki projelerin finanse edilmesi için bir program oluşturulması, diğer ikisi ise 2005 yılında düzenlenen kırsal kalkınma programının iyileştirilmesi amacını taşıyor. Komisyon’un, halihazırdaki önerisi, Başlık 2 kapsamında tarım harcamalarına ayrılan fonların bir kısmının 2009 ve 2010 yıllarındaki enerji bağlantılarına, kalan kısmın ise kırsal kalkınmaya (geniş bant internet bağlantısı, iklim değişikliği, yenilenebilir enerjiler, su yönetimi, biyolojik çeşitlilik, yenilik ve süt ve süt ürünleri sektörünün yeniden yapılandırılması) harcanması yönünde.