İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA “KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA AR-GE VE YATIRIMLARININ ARTIRILMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ” KONULU BİR KONFERANS DÜZENLENDİ

29 Ocak 2009 tarihinde, Avrupa Parlamentosu’nda “Ekonomik Kriz Ortamında Ar-Ge Yatırımlarının Artırılması: Türkiye Örneği”  (“Boosting R&D Excellence in Times of Economic Downturn: Insights from Turkey”) başlıklı geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

TOBB (TURBO PPP- Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Ofisi), TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK işbirliğiyle düzenlenen konferans, 7.Çerçeve Programı, EUREKA, Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) gibi Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı Topluluk Programları’na Türkiye’nin katılımını artırmak ve potansiyel ortakların ilgisini uyandırmak amacını taşıyordu. Konferansın açılış bölümünde konuşan Mehmet Aydın şu noktalar üzerinde durdu:

  • Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilim ve teknolojiyle yakalayabileceğini belirten Bakan Aydın, Hükümetin Türkiye'yi küresel bir Ar-Ge merkezine dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirten Aydın, başta Ar-Ge yatırımlarının artırılması olmak üzere, 2007 yılında Meclis’ten geçen Ar-Ge yasası ile bu yatırımları yapan tüm kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti getirdiklerini belirti.
  • Türkiye’nin son yıllarda artan Ar-Ge yatırımları ile bu alanda dünya üzerinde 15. sıraya yerleştiğini belirten Bakan Aydın, bu alanda özel sektörün katkısının %36'dan %48'lere çıkmasının umut verici olduğunu, hedeflerinin AB ortalaması olan %60'a ulaşmak olduğunu belirtti.
  • Ar-Ge alanında Türkiye’nin gerekli niyet ve çabayı ortaya koyduğunu belirten Bakan Aydın, AB tarafının başta araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler olmak üzere üye ülkelere araştırma yapmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişilerden vize talep edilmesinin, bu süreci yavaşlattığını belirterek; Türkiye’nin gösterdiği çaba ve iyi niyeti AB tarafının da göstermesi gerektiğini söyledi.
  • Vize konusu ile ilgili olarak, yıllardır Türk işadamlarının aynı sorun nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Aydın, AB'nin beşinci özgürlüğü olarak ilan edilen, araştırmacıların serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini vurguladı.

Konferansla ilgili bilgilere ve sunumlara http://www.turboppp.org/home.do?ot=5&rt=1&sid=300&pid=0&cid=7720  adresinden ulaşılabilir.