İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AVRUPA SENDİKALAR KONFEDERASYONU, YENİ EKONOMİK DÜZENE İLİŞKİN UYARILAR İÇEREN MEMORANDUMU AB DÖNEM BAŞKANLIĞI`NA SUNDU

John Monks başkanlığındaki Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (European Trade Union Confederation - ETUC) heyeti, 28 Ocak 2009 tarihinde AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek'e, küresel ekonomik ve mali kriz döneminde sendikaların öncelik verdiği sosyo-ekonomik tedbirleri içeren bir memorandum sundu. Küresel ekonomik krizin yönetimine ilişkin AB çapında işbirliği ve dayanışmanın artırılmasının altının çizildiği memorandumda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na üye sendikalar bir an önce Lizbon Antlaşmasına sosyal bir protokolün eklenmesi talebinde bulundular.

Söz konusu protokolün işyeri sağlığı ve güvenliği, işçi hakları ve sosyal haklar ile ilgili yürürlükte bulunan yönetmelikleri güçlendirmesi öngörülüyor.  Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri John Monks, ekonomik krizin etkilerinin ağır şekilde hissedildiği bu dönemde, ortaya çıkan yeni küresel düzen taleplerinin sosyal parametrelere uyumlu şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. İşgücü piyasasına duyulan güvenin sarsılmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini belirten Monks, bu süreçte sosyal ortakların görüşlerinin alınması ve işbirliği halinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.