İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AVRUPA BİRLİĞİ İLE ABD ARASINDA YENİ TİCARET GERGİNLİĞİ

Son aylarda AB ile ABD arasındaki ticarette bazı ürünlerin ithalatının yasaklanması veya gümrük vergilerinin arttırılması şeklinde yaşanan ticari gerginliğe bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor.

Küresel ekonomik krize karşı ABD Yönetimi tarafından hazırlanan ve 28 Ocak 2009 tarihinde Temsilciler Meclisinde kabul edilen 819 milyar dolarlık Kurtarma Planında yerli çelik üreticilerini koruyucu hükümlere yer verilmesi, başta AB olmak üzere ABD’nin ticari ortakları tarafından endişeyle karşılanmıştır. Söz konusu Planda, Plan kapsamında finanse edilecek altyapı projelerinde ithal demir çelik kullanımına, ancak yerli çelik üretiminin yetersiz kalması veya fiyatlarının projenin nihai maliyetinin %25’ini aşması halinde izin verilmekte ve böylece demir çelik ithalatına dolaylı yasaklama getirilmektedir. Ancak Başkan Obama’nın 3-4 milyon Amerikalıya iş olanağı yaratacağına inandığı bu Kurtarma Planının Senato’da kabul edilmesi henüz kesin değil.

Kurtarma Planında yerli üreticileri ithalata karşı koruyucu böyle bir hükme yer verilmesinin temel nedeni, küresel ekonomik krize bağlı olarak inşaat ve otomotiv sanayiindeki daralmanın Amerikan çelik sanayi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmaya çalışılmasıdır.
Henüz Senato’dan geçmemiş olmakla beraber,  Planın yasalaşması halinde buna sessiz kalmayacaklarını belirten AB Komisyonu Ticaret Komiseri Cathrine Ashton, bu tür bir düzenlemenin serbest ticarete ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) temel kurallarına aykırı olduğunu belirterek, konuyu DTÖ’ye taşıyacaklarının sinyalini vermiştir. Böylece, ABD’nin bu girişiminin, geçtiğimiz aylarda AB’nin ABD’den gelen ve kimyasal içerikli klorin ile yıkanmış tavuk etine ithalat yasağı getirmesini ABD’nin DTÖ gündemine taşıması ve Ocak ayı ortalarında yine AB’nin hormonlu dana eti ithalatını yasaklamasına misilleme olarak ABD’nin AB menşeli ‘Rokfor’ peynirine uyguladığı gümrük vergilerini 3 katına çıkarmasının ardından, transatlantik ticaretinde tansiyonu arttırması beklenmektedir.