İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AB KOMİSYONU ALMANYA’DAN SONRA FRANSA VE PORTEKİZ’İN DE REEL EKONOMİYE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PLANLARINI ONAYLADI

26 Ocak’ta Avusturya’nın Vorarlberg bölgesini ziyaret eden Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika’dan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner, mali krizin aşılması için Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen önlemleri sundu. Söz konusu önlemler arasında, yatırımın artırılmasına yönelik olarak uyum bütçesinden bölgeye ek pay ayrılması (2009 yılında Avusturya’nın ek 30 milyon Avro alması öngörülüyor) ve bölgesel kalkınma hibelerinin kullanımına ilişkin kuralların basitleştirilmesi yer alıyor. Ziyareti süresince, bölgede çeşitli temaslarda bulunan Hübner, sınır ötesi işbirliğine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere, Lihtenştayn’a gitti.

Hatırlanacağı gibi, 4 Mayıs 2007’de, Avrupa Komisyonu, Avusturya’nın Vorarlberg bölgesine ilişkin 2007-2013 dönemini kapsayan bölgesel kalkınma programını onaylamıştı. Bu kapsamda, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı, Vorarlberg’in bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam hedeflerine ulaşması için Topluluk yardımı sağlanmasını öngörüyor. Söz konusu programla,
50’si Ar-Ge alanında olmak üzere, 450 yeni iş imkanı ve 110 milyon Avro’luk yatırım yaratılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 2MW oranında artırılması ile sera gazı salınımlarının her yıl 400 ton oranında azaltılması öngörülüyor. Ayrıca, bölgenin son yıllarda doğal felaketlere maruz kaldığı dikkate alınarak, çığ ve sele karşı koruma sağlanması da programın öncelikleri arasında yer alıyor.