İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

KOMİSYON AB’DE KOBİLERİN İŞ ORTAMINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA MEVZUATIN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINDA İLERLEME KAYDETTİ

Avrupa Komisyonu’nun 2005’te başlattığı “Mevzuatın İyileştirilmesi’’ çalışmalarının stratejik değerlendirme raporunu 28 Ocak Çarşamba günü basına açıklayan Sanayi ve İşletme Politikalarından Sorumlu Komisyon üyesi Günter Verheugen, etkileyici sonuçlar elde edildiğini belirtti. 2005 Mart ayında başlanan 4 yıllık çalışmanın başarıya ulaştığını belirten Verheugen,  bu yılın sonunda daha da ileri gitmek istediklerini açıkladı. Verheugen ayrıca, gerektiğinde mevzuat düzenlemeleri yapmakla birlikte iş dünyası ve yurttaşların yükümlülüklerini minimum düzeyde tutmak hedefiyle gerçekleştirilen “Mevzuatın İyileştirilmesi” çalışmalarının, mevcut ekonomik krizle mücadelenin temel bileşeni olması gerektiğine işaret etti.  

Mevzuatın iyileştirilmesine yönelik çalışma, 2005’in sonunda, Topluluk müktesebatının kapsamlı olarak gözden geçirilerek mevzuatın basitleştirilmesi ve kanun halinde toplanmasıyla başladı. Böylece müktesebatın yaklaşık %10’u ve Resmi Gazete’de 7800 sayfa kaldırıldı. Halen basitleştirme çalışmaları devam ederken Komisyon 2009’da 33 yeni eylem sunacak. Tarama çalışmalarını takiben yeni Komisyon’un üyelerinin göreve başlamasıyla 81 eylem daha, basitleştirme çalışmaları kapsamına alınacak. 

2007’nin başından itibaren, çalışmanın bir bölümü olan ve 2012’ye kadar bürokratik işlemlerin %25 oranında azaltılmasını amaçlayan idari yüklerin hafifletilmesi çalışmaları kapsamında
30 milyar Avro’dan fazla tasarruf sağlanması bekleniyor.