İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN 20 YILLIK “KARTEL”E 130 MİLYON € PARA CEZASI

Avrupa Komisyonu, ham petrolün veya petrol ürünlerinin üretim alanlarından gemilere veya gemilerden bu alanlara taşınmasında kullanılan hortum (marine hose) üreticisi olan Bridgestone, Dunlop Oil & Marine/Continental, Trelleborg, Parker ITR ve Manuli firmalarını, 1986-2007 döneminde 20 yıl süreyle aralarında fiyat anlaşması ve Pazar ve ihale paylaşması anlaşmaları yaparak (kartel oluşturarak) AT Antlaşmasının 81. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 131.510.000 € para cezası verdi.

Başlangıçta bu kartel içinde yer alan Yokohama firmasının ise, karteli ortaya çıkardığı (ihbar ettiği için) için 14 milyon € tutarındaki para cezası Komisyon tarafından kaldırıldı. Buna karşılık Komisyon, kartele liderlik ettikleri için Bridgestone ve Parker ITR firmalarına verdiği temel cezayı % 30 oranında arttırarak uyguladı. Manuli firmasına verilen para cezası ise soruşturma sırasında Komisyona yardımcı olduğu ve işbirliği yaptığı için % 30 oranında indirildi.

AB Komisyonunun 2006 yılında yayınladığı “Pişmanlık Duyurusu” na (Leniency Notice) göre, AB’de rekabet kurallarına aykırı bir faaliyet içerisinde yer alan firmalar, sonradan bundan pişmanlık duymaları ve Komisyona bu uygulamanın ortaya çıkarılmasında yardımcı olmaları halinde, bunun, kartelin başlangıç veya ilerleyen safhalarında yapılmasına göre %100’e kadar değişen oranlarda para cezasından muaf tutulabiliyorlar.

Kararın açıklanmasından sonra, bu kartel dolayısıyla 20 yıldır tüketicilerin petrole daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını belirten AB Komisyonu Rekabetten sorumlu üyesi Neelie Kroes, Komisyonun kartellerle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini ve yüksek para cezaları uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.    

Bazı kartellerin ortaya çıkarılmasında oldukça yararlı bir düzenleme olduğu kabul edilen “Pişmanlık Programı”nın Türkiye’de uygulanması için Rekabet Kurumu da girişimde bulundu ve halen ‘Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Rekabet Kurumuyla Aktif İşbirliği Yapanlara Para Cezası Uygulanmasının veya Verilecek Cezalarda İndirim Yapılmasının Usul ve Esaslarına İlişkin’ Yönetmelik Taslağı Kurumun web sayfasında (www.rekabet.gov.tr) kamuoyu görüşüne açıldı.