İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

KARA TAŞIMACILIĞINDA SOSYAL KURALLARIN İHLALİNE İLİŞKİN ORTAK DERECELENDİRME BELİRLENDİ

Avrupa Komisyonu  30 Ocak 2008’de kabul edilen yeni yönerge ile kara taşımacılığı alanındaki sosyal kuralların (AB içerisindeki sürücülerin araç kullanma ve dinlenme saatlerini belirleyen düzenlemeler) ihlaline ilişkin ortak bir derecelendirme belirledi. Böylece AB ülkelerindeki uygulamaların uyumlaştırılması ve tüm sürücülere eşit düzeyde koruma sağlanması amaçlanıyor. Yeni yönerge uyarınca küçük, ciddi ve çok ciddi ihlaller olmak üzere üç kategori belirleniyor. İlgili makamların bu kategorileri dikkate alarak taşımacılık şirketlerinin risk değerlendirmelerini yapması ve bu bilginin üye devletler arasında paylaşılması öngörülüyor.