İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 ŞUBAT 2009

NABUCCO DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ’NİN YÖNETİCİSİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE TÜRKİYE’YE GELDİ

Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Yöneticisi Reinhard Mitschek
4 Şubat 2008 tarihinde Türkiye’ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Temaslarının ardından proje ile ilgili bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyen Reinhard Mitschek Nabucco projesinin Türkiye'ye, Türkiye'nin de Nabucco projesine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Proje maliyetinin yaklaşık
8 milyar Avro olduğunu söyleyen Mitschek, bunun %30'unun paydaşlar tarafından öz sermaye ile karşılanacağını dile getirdi.

Ancak bu bütçenin geçen yılki çelik fiyatları esas alınarak yapıldığına ve bu yıl çelik fiyatlarının düştüğüne dikkat çekti.

Mavi Akım hattının Nabucco'ya rakip olup olmayacağının sorulması üzerine Mitschek, Mavi Akım'ı rakip proje olarak görmediklerini, Rusya'dan da besleyen hatların sisteme dâhil edilebileceğini söyledi. Boru hattından akacak gazla ilgili sıkıntıların hatırlatılması üzerine Mitschek, ilk gazın 2014'de pompalanacağını, dolayısıyla mevcut sorunların önümüzdeki 5 yıl içerisinde aşılacağını umduklarını dile getirdi.

 

Nabucco projesini hızlandırmak istediklerini bildiren Mitschek, gerek yatırım, gerek kâr paylaşımı ve gerekse karar alma açısından ortak iş yapma anlaşması çerçevesinde her şeyin eşit olarak paydaşlar arasında paylaşılması hususunda mutabakata varıldığını hatırlattı.

Mitschek, Nabucco’yu Türkiye-İran, Türkiye-Gürcistan sınırlarından başlatarak, bu iki hattın Erzurum'da tek boru hattı haline gelmesini; Marmara Denizi’ni geçtikten sonra Bulgaristan sınırına girmesini; Bulgaristan sınırından sonra güneydoğu-kuzeybatı istikametinde ilerleyerek Romanya'ya ve daha sonra Macaristan’a geçmesini; ardından Avusturya'ya ulaşarak buradaki Orta Avrupa Gaz Merkezlerinden biri olan Baumgarten'da sona ermesini öngördüklerini açıkladı. Baumgarten’ın, Orta Avrupa’da en önemli üç gaz merkezinden biri olduğunu hatırlatan Mitschek, merkezler arası faaliyetler düşünüldüğünde, ters akış sağlanarak Avrupa'dan Türkiye'ye gaz getirilmesinin söz konusu olabileceğini ifade etti.