İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 ŞUBAT 2009

BATI BALKANLARDA AVRUPA PERSPEKTİFİ GENİŞLİYOR

Avrupa Komisyonu, Batı Balkan ülkelerindeki siyasal ve ekonomik gelişmeleri desteklemek ve bunların AB’ye katılım yolunda kaydettikleri ilerlemeleri hızlandırmak üzere daha fazla insiyatif alınması için harekete geçti. Avrupa Komisyonu 3 Şubat günü AB’nin 2008/2009 döneminde Batı Balkanlardaki bölgesel faaliyetlerini değerlendiren bir metin yayımladı.

AB destekli doksandan fazla faaliyet alanının gözden geçirildiği metinde vize serbestleştirilmesi, öğrencilere verilen bursların artırılması ile araştırma imkânlarının çoğaltılması yaklaşımı ön plana çıkıyor.

Bu çerçevede, 2008 yılında başlayan vize serbestleştirilmesi diyalog sürecine ilişkin Avrupa Komisyonunun, Batı Balkan ülkelerindeki ilerlemeleri dikkate alarak 2009 yılı içersinde gerekli kıstaslar karşılandığı takdirde vize zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını önerebileceği bildirildi. Bu ülkelerde okuyan öğrencilere verilen bursların iki katına çıkarılmasına yönelik karar ise 2009/2010 akademik yılında uygulanmaya başlayacak. Burslar kapsamında 20 milyar Avro’luk toplam kaynağın yüzlerce ek öğrencinin AB sınırları dâhilinde eğitim alması için kullanılması öngörülüyor. Bununla birlikte bölge ülkelerinde daha fazla AB programı ve ajansı kurulmaya başlanarak çeşitli bilim ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Batı Balkanlara yönelik Avrupa perspektifinde ayrıca sivil toplumun ve demokrasinin geliştirilmesi yer alırken, bölgesel işbirliği ve serbest ticaret alanı konusunda kaydedilen gelişmeler de Avrupa Komisyonu tarafından olumlu karşılanıyor.

Komisyon tarafından yayımlanan tebliğe http://ec.europa.eu/enlargement/balkans_communication/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz.