İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 ŞUBAT 2009

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ “KÜRESEL İSTİHDAM HAREKETLERİ” RAPORUNU YAYIMLADI

Uluslararası Çalışma Örgütü 2009 yılı “Küresel İstihdam Hareketleri” raporunu yayımladı. Küresel ekonomik kriz nedeniyle işsizliğin artığına dikkat çekilen raporda, krizin devam etmesi halinde işsizliğin 2009 yılı sonu itibariyle 18 ila 30 milyon kişiyi etkilemesi, krizin büyümesi halinde ise bu rakamın 50 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Sayısal verilerin yanında işsizliğin önlenmesine ilişkin politika önerilerinin de sıralandığı raporda şu tavsiyelerde bulunuluyor:

  • İşsizlik sigortası ve sigorta sistemlerinin artırılması;
  • Konut edindirme başta olmak üzere işsizliğin neden olabileceği sosyal tehditlerde mücadelenin artırılması amacıyla kamu yatırımlarının artırılması;
  • KOBİ’lere desteğin sürdürülmesi;
  • Sektörel ve ulusal düzeyde sosyal ortaklar ile sosyal diyalogun sürdürülmesi.

Söz konusu rapora www.ilo.org adresinden ulaşabilirsiniz.