İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 ŞUBAT 2009

YENİ AB KURALLARI VERGİ ÖDEMELERİNDEN KAÇINMAYI DAHA ZOR HALE GETİRİYOR

Komisyon, AB üye ülkeleri arasında karşılıklı bilgi paylaşımını geliştirerek vergi kaçağının azaltılmasına ilişkin öneri taslağını 2 Şubat’ta yayımladı. Taslak hakkında konuşan Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirmeden Sorumlu üyesi Laszlo Kovacs, üye ülkelerde vergi mükelleflerinin hesap bilgilerinin açıklanması amacıyla yeni kurallar oluşturma hazırlığı içinde bulunduklarını bildirdi. Ekonomik ve finansal krizin etkilerinin söz konusu düzenlemeleri gerçekleştirmenin tam sırası olduğunu gösterdiğini de belirtti.

Yeni kurallar onaylandığı takdirde 27 üye ülkede ikamet edilen kişilerin Lüksemburg, Belçika ya da Avusturya gibi başka ülkelerde hesaplar açarak vergi ödemekten kaçınmaları önlenecek.

Söz konusu ülkelerde banka müşterilerinin bilgileri son derece gizli tutuluyor. Lüksemburg’da düşük vergiler Fransa, Almanya gibi diğer komşu ülkelerden yatırımcı çekiyor.

Yeni düzenlemeler geniş bir alanı kapsıyor ancak, KDV ve ÖTV gibi AB mevzuatı tarafından daha önce düzenlenmiş alanları içermiyor. Yeni taslağın yılsonuna kadar Konsey tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Vergilendirme alanında kararlar Konsey’de 27 üye ülkenin oybirliğiyle alınıyor.

Düzenlemeler, vergiden kaçınanların, vergi tahsil memurlarının kişilerin yabancı ülkelerdeki gelirleri ve yatırımlarını kontrol etmedeki gücünün sınırlı olmasından yararlanmalarını önlemeyi amaçlıyor. Yeni kuralların aynı zamanda AB hükümetlerinin Birlik dışındaki vergi cennetleri olarak anılan ülkeleri takip etmede de elini güçlü kılacağını belirten Kovacs, vergi cennetlerinin şimdiye kadar işbirliği ve bilgi paylaşımı tekliflerini geri çevirdiğine işaret etti.

Yeni kurallar bankacılıkta gizliliği tamamen ortadan kaldırmayacak ve Lüksemburg, Belçika ve Avusturya’da vergi mükelleflerinin kendi ülkelerindeki vergi makamlarıyla olan ilişkilerini etkilemeyecek. Bilindiği üzere vergilendirme birçok üye ülkede ulusal hükümetlerin yetki alanında olması gereken hassas bir konu olarak görülüyor. Kovacs da bu konuya açıklık getirerek yeni düzenlemelerin ulusal mevzuatı etkilemeyeceğini üye ülkelerin kendi yurttaşlarına uyguladıkları vergi mevzuatının kendi yetkileri dâhilinde olduğunu belirtti. 

AB dışında İsviçre ve Lihtenştayn vergi kaçakçılığını bir vergi suçu olarak görürken vergiden kaçınmayı bir idari kusur olarak görüyorlar. Almanya vergi kaçakçılığını teşvik eden ülkelerden oluşan kara listeye İsviçre’nin de dâhil edilmesini istiyor. Geçen hafta bir Alman mahkemesi Deutsche Poste’un eski başkanının Lihtenştayn’daki hesabı sayesinde vergiden kaçındığına karar verdi ve söz konusu kişiyi ertelenmiş iki yıl hapis cezası ve 1,28 milyon Dolar para cezasına çarptırdı. Geniş çaplı vergi kaçakçılığı skandalı Almanya’da geçen sene, Lihtenştayn’da banka hesapları olan birçok varlıklı Alman yurttaşının vergi kaçırdıklarının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Komisyon vergi kaçakçılığının AB’de yüksek tutarlarda olduğunu, her yıl yaklaşık 250 milyar Avro verginin kaçırıldığını belirtiyor. AB ülkelerinde vergi makamları, diğer üye ülkelerden 2003–2007 döneminde ödenmemiş vergilerin tespit edilmesi taleplerini üç katına çıkardıkları halde beklenen gelirin ancak %5’ini tahsil edebildiler.      

Avusturya yeni düzenleme tasarısına şiddetle karşı çıkarak bunun AB’ye üye olmayan İsviçre ve Lihtenştayn bankalarıyla rekabetini önemli düzeyde azaltacağını belirtti. Avusturya, Lüksemburg ve Belçika’yla birlikte üye ülkeler arasında banka bilgilerinin paylaşımının sınırlı olduğu ülkeler arasında bulunuyor.