İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 ŞUBAT 2009

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÖLGESEL POLİTİKASI KAPSAMINDA 2008 YILINDA ÜYE DEVLETLER 38 MİLYAR AVRO’DAN YARARLANDI

Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner, 4 Şubat’ta Brüksel’de yaptığı açıklamada, 2008 yılında Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu aracılığıyla Üye Devletlere 38,3 Milyar Avro’luk kaynak aktarıldığını belirtti. Bu miktarın 26,8 milyar Avro’luk kısmının 2000–2006 dönemindeki proje ve programların uygulanmasına, 11,5 milyar Avro’sunun ise 2007–2013 dönemine ait olduğunu ifade etti.

Söz konusu miktarın, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (EAGGF) ve Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) aracılığıyla; ulaştırma, çevre, enerji altyapısı, küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım gibi alanlardaki bölgesel kalkınma projelerinin finanse edilmesinde kullanıldığını açıkladı.

Danuta Hübner, 2008 yılının Üye Devletler ve bölgeler açısından mali açıdan zorlu geçtiğini belirterek, Uyum Politikası tarafından sağlanan düzenli yardımın her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı. 2009 yılında Avrupa Ekonomik İyileştirme Planına yapılan katkıyla, bu yardımın sürdürüleceğini belirtti. Hübner, ayrıca, yeni ve eski Üye Devletler arasında fonların kullanımına ilişkin hiçbir fark bulunmadığını kaydetti.