İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU AYRIMCILIĞA İLİŞKİN RAPORU KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, 2 Nisan 2009 tarihinde AP Milletvekili Kathalijne Buitenweg tarafından hazırlanan “Din, İnanç, Yaş ve Cinsel Eğilime Bakılmaksızın Bireyler Arası Eşit Muamele” başlıklı raporu kabul etti. Dini görüşleri, inançları, fiziksel özellikleri, yaşı ve cinsel eğilimleri temelinde bireyler arasında yapılan ayrımcılıkla mücadele edilmesi konusunda önemli uyarı ve önerilerde bulunan raporda öne çıkan bazı konular şunlar:

  1. Raporda, her türlü ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yasal düzenlemelerin başta sosyal koruma, sağlık hizmetleri ve eğitim olmak üzere tüm sosyal hizmetlere erişimi kapsaması gerektiği vurgulanıyor. AP üyeleri ayrıca engelli vatandaşların ulaşım hizmetlerinden etkin şekilde yararlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin ilgili mevzuata eklenmesini talep ediyorlar.
  2. AP Milletvekilleri ayrıca AB düzeyinde çıkartılan söz konusu yasal düzenlemelerin Üye Devlet mevzuatlarına tam aktarılmasının öneminin altını çizerken, uygulama aşamasında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar.
  3. Ayrımcılığa maruz kalınması halinde söz konusu tacizin uygulamada bulunan ulusal mevzuat çerçevesinde tanımlanması gerektiğinin altının çizildiği raporda ayrıca ayrımcılığa maruz kalınması halinde gerekli şikâyet mekanizmalarının oluşturulması talep ediliyor.