İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

BAKANLAR KONSEYİ AKDENİZ VE DOĞU ATLANTİK’TEKİ ORKİNOS STOKLARINI KURTARMA PLANINA ONAY VERDİ

Avrupa Konseyi 6 Nisan günü Akdeniz ve Doğu Atlantik’te bulunan orkinos stoklarının kurtarılması amacıyla hazırlanan taslak tüzüğü kabul etti. Buna göre, AB dahilindeki balıkçı filolarının avlanma kapasitelerinin 2007-2008 dönemi seviyelerinde sabitlenmesi şeklindeki öncelikli adımın ardından kapasite indirimine gidilmesini öngören plandaki yeni düzenlemelerin bir sonraki avlanma sezonunun başlama tarihi olan 15 Nisan 2009’dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından 2008 Kasım’ında alınan kararlar Topluluk mevzuatına aktarılacak.

ICCAT’ın öncülük ettiği kurtarma planına katiyetle uyulması için gereken önlemlerin alınacağını açıklayan Avrupa Komisyonu, bu amaçla özel bir kontrol ve denetim programı oluşturdu. Komisyon ile birlikte Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) ve balıkçılıkla ilgili üye ülkelerin kaynaklarını bir araya getiren bu proje sayesinde, yeni kurallara uyulup uyulmadığı takip edilecek. Bilindiği üzere orkinos balığının ticari değeri fazla avlanmaya sebep olurken, tüketiciler stoklar toparlanana dek orkinos tüketmemeleri doğrultusunda uyarılıyor.