İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

AVRUPA KOMİSYONU FORTİS BANK VE ABN AMRO’YA VERİLEN DEVLET YARDIMLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇTI

Komisyon, Fortis Bank Nederland’ın (FBN) ve faaliyetleri FBN tarafından satın alınan ABN Amro’nun (ABN) aldıkları devlet yardımlarının AB kurallarıyla uyumlu olup olmadığını araştırmak üzere ayrıntılı soruşturma başlattı. Fortis Bank’ın bir yavru şirketi olan FBN, ABN’nin Hollanda’daki perakende, özel ve ticari bankacılık faaliyetlerini satın aldı. Ancak Fortis Bank’ın ekonomik kriz sonucu karşılaştığı zorlukların FBN’yi de tehtid etmesi karşısında Ekim 2008 tarihinde Hollanda devleti FBN’yi satın almış ve Fortis Bank’a olan kısa dönemli borçlarını ödemesi için onlarca milyar Avro kredi verdi. Hollanda devleti daha sonra Aralık 2008’de FBN’den ABN’nin faaliyetlerini de satın aldı.

Komisyon Hollanda devletinin satın alma karşılığında FBN’ye vermiş olduğu kredinin, Komisyonun yayınlamış olduğu küresel kriz nedeniyle banka ve finans kuruluşlarına verilecek devlet yardımları kriterlerine ilişkin Tebliğine aykırı olabileceğine dair şüpheleri bulunduğunu bildirdi. Bu çerçevede Komisyon’un yapacağı soruşturmada özellikle verilen kredinin, bankanın kurtarılması için gerekli olan minimum miktar olup olmadığı; kredinin geri ödenmesinde uygulanan faiz oranının piyasadaki rekabeti bozmayacak bir oranda olup olmadığı ve Hollanda devletinin ABN, faaliyetlerini FBN’den alırken ödediği 6,5 milyar Avro’nun bu faaliyetlerin piyasa değerinin üzerinde olup olmadığını inceleyeceği belirtiliyor.