İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

AB KOMİSYONU EKONOMİK KRİZDE FİNANS SEKTÖRÜNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN BİR RAPOR YAYIMLADI

Komisyon mevcut küresel ekonomik kriz nedeniyle üye devletlerin banka ve finans sektörüne verdikleri devlet yardımları ve bunlara ilişkin olarak Komisyonun aldığı kararları içeren bir Rapor yayınlamıştır. Komisyon ile üye devletlerin koordineli çalışmaları sonucunda piyasalardaki rekabet fazla zarar görmeden küresel ekonomik ve finansal krize karşı alınan uygun önlemlerin alındığının ifade edildiği raporda, Komisyonun Eylül 2008’den bu yana bu konuda 50’den fazla karar aldığı belirtilmiştir.

Rapora göre finans kuruluşlarının desteklenmesine yönelik verilen devlet yardımlarından Komisyon tarafından onaylananların tutarı yaklaşık 3.000 milyar Avro’dur. Bu miktardan 2.300 milyar Avro devlet garantisi; 300 milyar avro sermayenin değerlendirilmesi (recapitalisation) ve yaklaşık 400 milyar avro münferit banka ya da finans kuruluşlarına kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımı olarak verilmiştir. Ancak Komisyona göre gerçek (fiili) yardım miktarı bu tutarın altındadır. Zira devlet garantisi kapsamında gösterilen yardımlar esasında teminat özelliği taşımakta ve bu garantiler fiilen kullanıldıkları ölçüde gerçek bütçe harcaması olarak gerçekleşmektedir.

(Raporun tam metnine http: //ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2009_spring_en.pdf.

sayfasından ulaşabilirsiniz.)