İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

AVRUPA MERKEZ BANKASI FİNANSAL BÜTÜNLEŞMEYE İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Merkez Bankası finansal bütünleşmeye ilişkin üçüncü raporunu 6 Nisan’da yayımladı. Söz konusu raporda finansala ve ekonomik kriz sonucunda finansal bütünleşmenin de yavaşladığına işaret ediliyor. Geçmiş yıllardaki ilerlemeye rağmen finansal piyasaların bazı kesimlerinde ülke bazında daralma ve tasarruf eğiliminin arttığı belirtiliyor.

Söz konusu rapora şu linkten ulaşılabilir: www.ecb.int/pub/pdf/other/financialintegrationineurope200904en.pdf.