İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2009

AB’DE GSYİH 2008 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YİNE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 8 Nisan’da açıkladığı verilere göre, 2008 yılı 4. çeyrekte GSYİH, bir önceki çeyreğe göre, Avro Alanı’nda %1,6 ve AB-27’de %1,5 azaldı. 3. çeyrekte, 2. çeyreğe göre düşüş her iki bölge için %0,3 dolayında idi. 2008 dördüncü çeyrekte GSYİH’da artış kaydeden ülkeler de oldu. Bunların başında Slovakya gelirken (%2,1 artış), bu ülkeyi Kıbrıs (%0,6), Yunanistan ve Polonya ( her iki ülke %0,3) takip etti. 

Dünyanın önde gelen ülkelerinde de aynı dönemde GSYİH’da düşüşler kaydedildi.  ABD’de düşüş %1,6; Japonya’da %3,2 düzeyinde oldu.

2008 4. çeyrek verileri 2007’nin aynı dönemiyle kıyaslandığında, GSYİH, Avro Alanı’nda %1,5 ve AB-27’de %1,4 azalış gösterdi. Aynı dönem itibariyle düşüşler ABD’de %0,8; Japonya’da %4,3 oranında gerçekleşti.

2008 yıllık olarak değerlendirildiğinde, GSYİH artışı ile ifade edilen büyüme, Avro Alanı’nda %0,8; AB-27’de %0,9 düzeyinde kaldı. 2007’deki büyüme sırasıyla %2,6 ve %2,9 oranında olmuştu. Buna karşılık ABD’deki 2008 yılı büyüme oranı %1,1 düzeyinde kalırken (2007’de %2), Japonya %0,6 oranında küçüldü  (2007’de %2,4 büyüme)