İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-31 TEMMUZ 2009

BULGARİSTAN VE ROMANYA ADALET SİSTEMİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE KOMİSYON’UN YAKIN TAKİBİ ALTINDA

Avrupa Birliği Üye Ülkesi oldukları 1 Ocak 2007’den bu yana adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadele konularında gözetim altında olan Bulgaristan ve Romanya’nın bu konudaki ilerleme raporları 22 Temmuz’da Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Avrupa Komisyonu sözcüsü Johannes Laitenberger, iki ülkede de kayda değer ilerlemeler olduğunu; ancak hala bu iki konuda alınması gereken çok yol olduğunu belirtti. Raporda, yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadele konularında ilerleme kaydedilebilmesi için iki ülkedeki siyasi iktidar sahiplerinin daha güçlü bir siyasi kararlılığa sahip olmaları gerektiği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu,  bu hedefler doğrultusunda,  Romanya için 16, Bulgaristan için ise 21 tavsiye kararı belirledi. Romanya’nın politik sebepler yüzünden adalet sisteminde yapılan reformların uygulanması konusunda sıkıntı çektiği belirtilirken, bu bağlamda, reformların politik süreçten soyutlanması gerektiği ifade edildi. Bulgaristan’ın ise yolsuzluk ve organize suçla mücadele konusunda çok daha ciddi bir çaba göstermesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda,  kalıcı ve ortak bir soruşturma komitesi oluşturulması, mevcut ceza kanununun ve ceza muhakemeleri usulü kanununun gözden geçirilmesi, yolsuzluk konusundaki takiplerin arttırılması gibi değişiklikler öngörülüyor. Ayrıca, Komisyon tarafından, Kasım ayında iki ülkedeki Avrupa Birliği fonlarının kullanımı konusunda da bir rapor sunulacağı açıklandı.