İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2009

HIRVATİSTAN’IN AB ÜYELİĞİ GECİKİYOR

Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Olli Rehn 2 Eylül Çarşamba günü genişleme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rehn, Hırvatistan’ın 2010 yılı ortalarında Birliğe üye olmasını beklediklerini dile getirdi. Üyelik müzakerelerinin büyük bölümünü tamamlayan Hırvatistan’ın 2009 yılı itibariyle Katılım Antlaşması’nı imzalaması bekleniyordu.

Ancak, AB üyesi Slovenya ile yaşanan sınır sorununun, son günlerde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, halen çözümsüz kalması nedeniyle üyelik tarihinin sarkacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Komisyon Üyesi, Türkiye’ye de mesajlar vererek. Reform sürecinin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi. Rehn, bu çerçevede, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konularına önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Komisyondan yapılan açıklamada diğer ülkelerin üyelik süreçlerine de değinildi. Avrupa Ekonomik alanı (EEA) üyeliği nedeniyle halihazırda AB müktesebatının üçte ikisini uygulamakta olan İzlanda üyeliğe en yakın aday ülke konumunda bulunuyor. Olli Rehn de konuşmasında üyelik sürecini bir maratona benzeterek, İzlanda’nın koşuya 25 ila 42. kilometrelerden başladığını vurguladı. Konuşmada ayrıca, Ekim ayında yayımlanacak İlerleme Raporu’nda Komisyon’un Makedonya ile üyelik müzakerelerinin açılması yönünde olumlu görüş belirteceği ifade edildi. Karadağ ve Arnavutluk’un üyelik başvuruları ile ilgili Komisyon görüşünün ise birkaç ay içinde hazırlanacağı dile getirildi. Rehn, Sırbistan’ın önemli aşama kaydettiğini belirterek Hollanda’nın baskısıyla dondurulan geçici İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın yeniden uygulamaya sokulması çağrısında bulundu. Komisyon’dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek’in AB ile bütünleşmesini ilerletmesi için gerekli liderliğin ise şu anda mevcut gözükmediği üzüntüyle dile getirildi. Benzer şekilde Kosova’da durum “sakin ama kırılgan” olarak tabir edilerek Ekim ayında Kosova’nın yapması gerekenler ile ilgili bir Komisyon raporu yayımlanacağı duyuruldu.

Olli Rehn, son olarak, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ’a yönelik vize serbestisi uygulamasının Arnavutluk ve Bosna Hersek’i de içerecek şekilde genişletilebileceğini dile getirdi.