İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU İSTİHDAM VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Fransız Pervenche Berès, sosyal politika ve istihdam alanlarında AP'nin önceliklerine ilişkin bir istişare süreci başlattı. 3 Eylül 2009 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Komite toplantısında konuşan Fransız Milletvekili Berès, yeni AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi üyelerinin yüzde 60'nın yeni milletvekillerinden oluştuğunu, yeni dönemde söz konusu Komite'nin iki önemli konuya öncelikli olarak karar vermesi gerektiğini belirti. Bu konuları bir önceki Parlamento döneminden kalan dosyalar ile stratejik önceliklerin belirlenmesi oluşturuyor.

AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Fransız Pervenche Berès, bir önceki Parlamento döneminden kalan konu dosyalarını şu şekilde özetlemiştir:

1 - Haziran 2007 tarihinde AB Konseyi tarafından engellenen ek emeklilik haklarının devredilmesine ilişkin yönetmelik (söz konusu konuya ilişkin rapor Hollandalı Milletvekili Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınmış, ancak söz konusu rapor AB Konseyi'nde engellenmişti);

2-  Sosyal Dışlanma ve Yoksullukla Mücadele 2010 Avrupa Yılı kapsamında AP'nin güncel politika alanlarını değerlendirmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesi;

3- Lizbon Stratejisi'nin bazı ilkelerinin, başta mevsimlik işçi statüsündeki üçüncü ülke vatandaşlarının durumu olmak üzere yenilenmesi (bu konuda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakta olan yönetmeliğin takip edilmesi);

4- Toplu işten çıkarmaya ilişkin yönetmeliğin gözden geçirilmesi.

Yeni Parlamento'nun sosyal politika ve istihdam alanında takip edeceği öncelikleri konusunda ise Pervenche Berès, mevcut çalışmaların güçlendirilmesi ve ileriye götürülmesi, özel sektörde kurumsal sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi ile iklim değişikliğinin istihdama etkileri gibi yeni konuların AP'nin öncelikleri arasına alınmasını istedi.