İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2009

AVRUPA KOMİSYONU, MÜLTECİLERİN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ORTAK PROGRAMINI AÇIKLADI

2 Eylül tarihinde,  Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten Sorumlu Üyesi Jacques Barrot,  üçüncü ülkeler tarafından sığınma hakkı tanınan mültecilerin, AB üye ülkelerinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin ortak programı, düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Söz konusu program çerçevesinde,  Ürdün ve Suriye’den gelen Iraklı mülteciler, Kenya’dan gelen Somalili mülteciler ve Çad’dan gelen Sudanlı mültecilere öncelik verileceğini belirten Barrot, bu alanda, Topluluk genelinde daha etkili bir işbirliği ve dayanışma sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üye ülkeler nezdinde mültecilerin yerleştirilmesinin ulusal bir karar olmayı sürdüreceğini belirten Barrot, özellikle sığınılan üçüncü ülkede yaşam koşulları elverişli olmayan mültecilerin Birliğe kabul edilmesine yönelik, üye ülkeler tarafından yıllık sabit kotalar belirlenmesinin teşvik edildiğini kaydetti.   

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından açıklanan veriler uyarınca, 2008 yılında, dünya genelinde yasal olarak yerleştirilen yaklaşık 65,000 mültecinin sadece % 6,7’nin AB üye ülkelerine yerleştirildiğini belirten Barrot, bu sayının artırılması gerektiğini, bunun için de program çerçevesinde uzman bir ekipten faydalanılacağını ve Avrupa Mülteci Fonu’nun bir kısmının bu amaç doğrultusunda kullandırılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra halihazırda yürütülmekte olan bir proje ile Malta’nın ev sahipliği yaptığı mültecilerin, diğer AB ülkeleri ile paylaşımının öngörüldüğünü kaydetti.

Ortak yeniden yerleştirme programı ile Avrupa’daki yasadışı göçle mücadelenin de amaçlandığını ifade eden Jacques Barrot, Yunanistan dışındaki güney Avrupa ülkelerinde, yasadışı göçle mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bu çerçevede önemli ülkeler olarak değerlendirilen Türkiye ve Libya’ya da yakın zamanda ziyarette bulunacağını belirtti. Yasal açıdan bakıldığında, Türkiye’nin Komisyon ile işbirliğinde bulunmasının ve yasadışı göçle mücadele konusunda çaba göstermesinin, katılım müzakerelerinin bir parçası olmadığını, ancak Birliğin bu alandaki politikalarına Türkiye’nin etkin katılımının kendi yararına olduğunun altını çizdi. Son dönemde yoğun olarak tartışılan, İtalya’nın göçmenleri Libya’ya geri göndermesi konusunda Komisyonun tutumuna ilişkin olarak ise, İtalyan hükümetine Temmuz ayında iletilen soruların cevaplarını beklediklerini ifade etti. Temel sorunun, yasadışı göçmenler ile potansiyel sığınmacıların bir arada bulunduğu bir göç hareketi olmasından kaynaklandığını, buna karşın göçmenlerin hayatlarını tehdit edecek koşulların varlığına rağmen Libya’ya geri gönderilmelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.