İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2009

AB’DE 2009 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BÜYÜME YİNE AZALDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’in açıkladığı ilk tahminlere göre GSYİH değişimi ile ifade edilen büyüme oranı, 2009 yılının ikinci çeyreğinde, aynı yılın ilk çeyreğine göre, Avro Alanı’nda %0,1 ve AB-27’de %0,2 düştü. 2009 ilk çeyrekte, büyüme, bir önceki yılın son çeyreğine göre Avro Alanı’nda %2,5 idi ve AB-27’de  %2,4 azalmıştı. 2009 yılı ikinci çeyrekte GSYİH, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Avro Alanı’nda %4,7 ve AB’de % 4,8 azalma gösterdi.

Diğer ekonomik verilere bakıldığında 2009 yılının ikinci çeyreğinde hane halkı nihai tüketim harcamaları Avro Alanı’nda %0,2 oranında yükselirken AB27’de sabit kaldı. 2009 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişim oranları ise sırasıyla %-0,5 ve %-0,9 olmuştu. Yatırımlar, Avro Alanı’nda %1,3, AB27’de ise %1,9 azaldı. (2009 ilk çeyrekteki azalış bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %5,3 ve %5,7 olmuştu). İhracat 2009 yılının ikinci çeyreğinde, Avro Alanı’nda %1,1 AB-27’de %1,5 düştü, (2009 ilk çeyrekteki azalış bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %8,8 ve %8,3 idi). İthalat Avro Alanı ve AB-27’de %2,8 azaldı (2009 ilk çeyrekteki azalış bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %7,8 ve %8,3 azalmıştı).