İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2009

ADALET DİVANI TÜKETİCİLERİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİ İPTAL ETMELERİNİN DOĞRUDAN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Adalet Divanı 3 Eylül 2009 tarihinde tüketicilerin mesafeli satış sözleşmelerini feshetmeleri halinde, gönderilen ürünü kullanmaları nedeniyle satıcıya tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmadıklarına karar verdi. Mesafeli satışları düzenleyen 97/7 EC sayılı Topluluk Direktifi, tüketicilerin bu tür sözleşmeleri 7 gün içinde herhangi bir tazminat ödemeden ve bir sebep göstermeksizin feshedebilmelerine imkan tanımakta. Almanya’da görülen davada, Alman Medeni Kanunu (BGB) satıcıların satım amaçlı gönderdikleri ürünlerin kullanılması halinde tazminat talep edebilmelerini öngördüğünden, Alman Mahkemesi Medeni Kanunun bu hükmünün Topluluk Direktifine uygun olup olmadığını Adalet Divanı’ndan ön karar yoluyla sordu. Bunun üzerine Divan, ürünlerin iadesinde satıcıların tüketici haklarına bu şekilde sınırlamalar getirmeleri durumunda Topluluk Direktifinden kaynaklanan hakların işlevsiz kalacağına karar verdi. Ancak yine Divana göre, eğer ürün iyi niyet veya sebepsiz zenginleşme gibi medeni hukuk prensiplerine aykırı olarak kullanılmış ise tazminat ödenmesi söz konusu olabilecek.