İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2009

AB TEMEL HAKLAR AJANSI, MÜLTECİLERE YÖNELİK ETNİK AYRIMCILIĞA İLİŞKİN BİR ANKET ÇALIŞMASI YAYIMLADI

AB Temel Haklar Ajansı 22 Nisan 2009 tarihinde, AB çapında mültecilere yönelik ayrımcılık, kötü muamele ve şiddetin devam ettiğini vurgulayan bir rapor yayımladı. AB Temel Haklar Ajansı tarafından 23.500 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre, mülteci ve etnik bir azınlığa üye kişilerin yüzde 55'i yaşadıkları ülkede ayrımcılığa maruz kalırken; yüzde 37'si son 12 ay içerisinde herhangi bir ayrımcı müdahale ile karşı karşıya kalmadıklarını söylüyor. Anket sonuçlarına ilişkin olarak Avrupa Temel Haklar Ajansı Direktörü Morten Kjaerum'un yaptığı açıklamaya göre, söz konusu rakamlar işin sadece görünen yüzünü oluştururken, başta Roman kökenli vatandaşlar olmak üzere mülteciler ve etnik bir gruba mensup kişiler sosyal, ekonomik ve kültürel alanda ayrımcılıkla karşı karşıya.