İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2009

AVRUPA BİRLİĞİ TARIM VE BALIKÇILIK BAKANLARI KONSEYİ LÜKSEMBURG’TA TOPLANDI

23-24 Nisan tarihlerinde Çek Bakan Petr Gandaloviè başkanlığında Lüksemburg’da bir araya gelen AB ülkeleri Tarım ve Balıkçılık Bakanları, tarımsal gelişim stratejisi ile Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) reformu başta olmak üzere çeşitli konuları masaya yatırdı.

Balıkçılık Bakanları’nın gündeminde OBP reformuna ilişkin 22 Nisan’da kabul edilen Yeşil Kitap ile köpekbalıklarının korunmasına ilişkin eylem planı öncelikli olarak ele alındı. Kapasite aşımı ve aşırı avlanmadan ötürü Avrupa balık stoklarının tehdit altında olması nedeniyle balıkçıların yanı sıra sektörde yer alan uzmanlar, sivil toplum üyeleri ile ilgili kesimlerin duyarlı olmaya davet edildiği Yeşil Kitap, balık avlanma kapasitelerinin düşürülmesini öncelikli hedef olarak belirliyor. Köpekbalıklarının korunmasına ilişkin eylem planı ise avlanma, biyoloji ve çevre alanlarında bilgi biriminin artırılması; diğer türlerin avlanmasıyla uyumlu kotaların belirlenmesi ve diğer ülkelerle ortak yaklaşım sergilenmesi hedeflerini ortaya koyuyor.

Tarım Bakanları’nın gündemindeyse Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) tüm tarafların yararına olacak şekilde sadeleştirilmesinin yanı sıra görece elverişsiz coğrafi koşullara sahip bölgelerin kalkındırılmasına yönelik destek mekanizmasının gözden geçirilmesi yer aldı. Bu çerçevede Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu çiftlik ve ormancılık endüstrilerinin rekabet edebilirliği, çevrenin korunması ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarına odaklanıyor. Avrupa Komisyonu da 21 Nisan’da bu tür bölgelere yapılacak yardımların daha verimli kılınması için iklim ve toprak özelliklerinin yeniden sınıflandırılmasına yönelik bir tebliğ hazırladı. Bilindiği üzere, elverişsiz bölgelerdeki çiftlikler için geliştirilen destek sistemi 1975’de hayata geçirilmiş, bu sayede hem çiftliklerin işler durumda tutulması hem de dağlık alanlardaki doğal çevrenin korunması amaçlanmıştı.