İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2009

G8 ÜLKELERİ İTALYA’DA ÇEVRE KONULARINI TARTIŞMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİ

G8 ülkeleri ile başta Çin, Hindistan ve Brezilya’nın olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin çevre bakanları 22-24 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Sicilya adasında çevre konularını görüşmek üzere toplandılar. Zirvede AB’nin üzerinde durduğu, bütün sanayileşmiş ülkelerin gaz emisyonlarını 2020’ye kadar kesmesi konusunda ABD ikna edilememekle birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın kapatılması konusunda görüş birliğine varıldı.

G8 çevre toplantısının gündeminde iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması yer aldı. Katılan ülkeler, bu iki başlığın eşit derecede öneme sahip olduğu ve beraber değerlendirilmesinin gereğinin yanı sıra Aralık 2009’da Kopenhag’ta yapılacak 2012 sonrası global iklim toplantısında tartışılacak öncelikli konular arasında yer alması konusunda görüş birliğine vardılar.

ABD’nin sera gazı emisyonları konusundaki hedefi olan 2005 yılındaki seviyenin %20 altına indirilmesi, AB’nin söz konusu emisyonların %30 azaltılarak 1990 yılı seviyesine indirilmesi hedefinin gerisinde kalıyor. AB bütün sanayileşmiş ülkelerin bir küresel anlaşma imzalamasını istiyor. ABD Çevre Ajansı (EPA) yöneticisi, Lisa Jackson, AFP tarafından yapılan açıklamada Barack Obama’nın çevre konusunda ortak hedeflere ulaşılabileceğine dair umutlarını dile getirdi.

Toplantının sonunda, katılan ülkeler, ormanların yok edilmesiyle mücadele, doğal hayatın korunması ve kaçak hayvan ticaretiyle mücadele ve canlı türlerinin kaybolmasının önlenmesi için araştırmaların desteklenmesine ilişkin bir bildirge imzaladılar.