İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2009

AVRUPA KOMİSYONU İSVEÇ VE DANİMARKA POSTA OPERATÖRLERİNİN BİRLEŞMESİNE ŞARTLI ONAY VERDİ

Avrupa Komisyonu AB’de hizmetle yükümlü kılınmış iki posta operatörünün birleşmesine şartlı olsa da ilk kez izin verdi. Komisyon’un Rekabetten sorumlu Üyesi Neelie Kroes tarafından yapılan açıklamada, bu birleşmenin bazı rekabet sorunları yaratabileceği yönünde endişeleri olduğu, ancak taraflardan alınan taahhütlerle, ilgili ülkelerdeki posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi önündeki risklerin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Birleşmenin taraflarından Posten’in tamamı İsveç Krallığına ait ve İsveç’te posta hizmetleri (mektup ve koli) ve yavru şirketi Stralfors aracılığıyla da mektupların gönderime hazırlanması (damgalama ve zarflama) faaliyetlerini yürütüyor. Birleşmenin diğer tarafı Post Danmark, Danimarka Krallığı ile özel bir yatırım danışmanlığı şirketi olan CVC’ye ait ve Danimarka’da posta hizmetlerini yürütüyor.

İsveç posta hizmetleri pazarı 1993 yılından beri serbestleştirildiği halde, Danimarka’da henüz bu Pazar serbestleştirilmemiş bulunuyor. Bu bakımdan Komisyon yaptığı değerlendirmede, birleşmenin, 2011 yılından önce gerçekleştirilmesi planlanan Danimarka posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi önündeki potansiyel etkilerini dikkate alıyor. Komisyon, Posten ve Post Danmark’ın Danimarka’da koli dağıtımı işi yaptıklarını, dolayısıyla bu faaliyet bakımından doğrudan rakip olduklarını (faaliyetlerinin yatay olarak kesiştiğini), ayrıca Danimarka’da Postan’in yavru şirketi Stralfors’un damgalama ve zarflama faaliyetleri ile Post Danmark’ın mektup dağıtım işi arasında yatay ve dikey karma (konglomera) bir ilişki olduğunu tespit etti. Bu çerçevede Komisyon, Danimarka’da özellikle işyerinden işyerine (business to business) koli dağıtım pazarında ortaya çıkabilecek yatay rekabet sınırlamalarının önüne geçmek için tarafların verdiği, Danimarka’daki “business to business” koli dağıtım pazarındaki varlıklarını ve müşterilerle yapılmış olan sözleşmelerini ayırmaları yönündeki taahhütlerini kabul ederek söz konusu birleşmeye şartlı izin verdi.