İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2009

AB’DE KAMU AÇIĞININ GSYİH’YA ORANI ARTTI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 22 Nisan’da açıkladığı verilere göre Avro Alanı’nda kamu açığının GSYİH’ya oranı 2007’de %0,6’dan 2008’de %1,9’a çıktı. AB-27’deki artış ise 2007’de %0,8’den 2008’de %2,3’e yükseldi. Benzer şekilde kamu borcunun GSYİH’ya oranı Avro Alanı’nda 2007’de %66’dan 2008’de %69,3’e çıkarken AB-27’de aynı yıllar itibariyle sırasıyla %58,7’den %61,5’e yükseldi.  

5 ülkede kamu açığının GSYİH’ya oranı iyileşme gösterirken 21 ülkede kötüleşti, 1 ülkede ise değişmedi.  2008’de en büyük kamu açığı/GSYİH oranı İrlanda (% 7,1), İngiltere (%5,5), Romanya (%5,4), Yunanistan (%5), Malta (%4,7), Letonya (%4), Polonya (%3,9), İspanya (%3,8), Fransa (%3,4), Macaristan (%3,4), Litvanya (%3,2) ve Estonya’da (%3) kaydedildi.  7 ülke ise 2008’de kamu fazlası verdi. Bu ülkeler Finlandiya (%4,2), Danimarka (%3,6), Lüksemburg (%2,6), İsveç (%2,5), Bulgaristan (%1,5), Hollanda (%1) ve G. Kıbrıs (0,9) idi. 

2008’de Kamu Borç Stoku/GSYİH oranı en düşük ülkelerin başında Estonya (%4,8), Romanya (%13,6), Bulgaristan (%14,1), Lüksemburg (%14,7) ve Litvanya (%15,6) geldi. 9 ülkede 2008’de Kamu Borç Stoku/GSYİH oranı %60’ın üzerinde kaydedildi. Söz konusu ülkeler İtalya (%105,8), Yunanistan (%97,6), Belçika (%89,6), Macaristan (% 73), Fransa (%68), Portekiz (%66,4), Almanya (%65,9), Malta (%64,1) ve Avusturya’dır (%62,5).