İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 EYLÜL 2009

2008 YILI AB BÜTÇESİNDEN EN FAZLA YUNANİSTAN’IN YARARLANDIĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu 22 Eylül 2009 tarihinde 2008 yılı AB bütçesine ilişkin raporunu açıkladı. Rapora göre, 2008 yılında AB bütçesinden en fazla net katkı alan 6,3 milyar Avro ile Yunanistan oldu. Net faydalanıcılar listesinde 4,7 milyar Avro ile ikinci sırada bulunan Polonya ile Yunanistan arasındaki fark dikkat çekti. 2008 yılında bütçeye net katkı yapan ülkeler sıralamasında da bir değişiklik olmadı. İlk sırayı 8,8 milyar Avro ile Almanya alırken onu 4 milyar Avro’luk katkılarıyla Fransa ve İtalya izledi.

2007 yılında bütçeye 4 milyar Avro net katkı yapan İngiltere’nin 2008 yılı bütçesine net katkısı 1 milyar Avro’nun altında kaldı. Bu durumun nedeni olarak mali küresel kriz başladığından beri Avro karşısında zayıf kalan döviz kuru gösteriliyor. İngiltere’nin 2007 yılına kıyasla bütçeye daha az katkı yaparken geri ödeme miktarını da artırdığı görülüyor. 2007 yılında 5,19 milyar Avro olan bütçe geri ödemesi 2008 yılında 6,25 milyar Avro’ya yükseldi.

Bilindiği gibi 1984 yılında İngiltere’ye bütçeden geri ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Bu geri ödemenin sebebi o dönemde AB bütçesinin yaklaşık %80’inin Ortak Tarım Politikası’na harcanması, buna karşın İngiltere’nin GSYİH’sinde tarım sektörünün payının diğer ülkelere göre düşük olmasıydı. 2005 yılında İngiltere ile geri ödeme miktarı yeniden görüşülmüş ve AB tarım desteklerinin azalması koşuluyla geri ödemenin de azaltılmasına karar verilmişti.

Komisyon tarafından 2008 yılı bütçesine ilişkin yapılan genel değerlendirmede bütçenin %40’ının istihdam, büyüme ve rekabetçilikle ilgili başlıklara aktarıldığı açıklandı. Örneğin 2007 yılında yeni araştırmalara 0,5 milyar Avro ayrılırken bu rakam 2008 bütçesinde 6 milyar Avro’ya yükseldi. Tarıma ayrılan pay düşmeye devam etse de halen bütçenin %37’sini oluşturuyor. 2008 yılında tarım fonlarının %19,2’si Fransa’ya, %13,6’sı İspanya’ya, %12,7’si Almanya’ya ve %10,4’ü İtalya’ya gitti.  Kırsal kalkınma, balıkçılık ve çevre alanlarına bütçenin toplam %10’u harcanırken %5’lik kısmı da dış politika alanındaki faaliyetlere ayrıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından 2008 mali yılına ilişkin hazırlanan bütçe raporuna http://ec.europa.eu/budget/library/documents/annual_budgets_reports_accounts/2008/EC_final_accounts_2008.pdf adresinden ulaşılabilir.