İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 EYLÜL 2009

ECRI YUNANİSTAN`A İLİŞKİN HAZIRLADIĞI 4. DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Konseyi'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konusunda çalışan organı ECRI (European Commission Against Racism and Intolerance), Yunanistan'a ilişkin  hazırladığı dördüncü denetim raporunu 15 Eylül 2009 tarihinde Strasbourg'da açıkladı.

Batı Trakya'daki Türk ve Müslüman azınlığın maruz kaldığı insan hakkı ihlallerinin ön plana çıkarıldığı raporda, ülkedeki dini azınlıklara yönelik ayrımcılık ve önyargıların kökeninde Yunan Ortodoks Kilisesi'nin bulunduğu görüşüne yer verilirken, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin Yunan kamusal yaşamında çok önemli rol oynadığı vurgulandı. Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaybettiği din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili davalara atıfta bulunulan raporda, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin ülkedeki dini azınlıklara yönelik ayrımcılık ve önyargıların "kaynağı" olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Raporda, Yunanistan'da yaşayan Türk ve Müslüman gruplar için büyük önem taşıyan ve "19. Madde" olarak bilinen eski Yunan vatandaşlık kanunu, istihdam ve eğitimde ayrımcılık, örgütlenme özgürlüğü, müftü ve tayinli imamlar konusu, vakıflar ve kendi kimliğini tanımlama gibi sorunlar da ele alındı. Batı Trakya Türklerinin kendilerini istedikleri gibi tanımlama hakkına saygı duyulması ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasının talep edildiği raporda, Batı Trakya'daki müftü, tayinli imamlar ve minare sorunlarının, Müslüman toplulukla diyalog kurularak ve ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları dikkate alınarak çözümlenmesi istendi.

ECRI tarafından Yunanistan'a ilişkin hazırlanan dördüncü denetim raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-ENG.pdf