İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 EYLÜL 2009

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞBANT ŞEBEKELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ TEŞVİK İÇİN YENİ BİR KILAVUZ YAYINLADI

Avrupa Komisyonu 17 Eylül 2009 tarihinde genişbant şebekelerine yapılacak devlet yardımlarına ilişkin kuralları açıklayan bir kılavuz yayınladı. Kılavuz, gerektiğinde devlet desteği verilerek yüksek hızda genişbant şebekelerinin kurulmasının teşvik edilmesini amaçlıyor. Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Neelie Kroes tarafından yapılan açıklamada, Kılavuzun bu alanda Avrupa’nın rekabet gücünü artıracak yüksek ve çok yüksek hızda genişbant şebekelerinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracağı ve Avrupa’da bilgi toplumunun oluşumuna yardım edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa’da bu alanda 300 milyar Avro civarında yatırım yapılmasının beklendiği ve bunun da büyük bölümünün kamu sektörü tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Kılavuz, yatırımcılar için açık ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturuyor ve sonraki nesil erişim şebekelerinin geliştirilmesine yönelik devlet yardımlarına olanak sağlayarak, rekabetin bozulmasına yol açmadan bu stratejik sektörde yatırımların artırılmasını teşvik ediyor. Kılavuz özellikle nüfusun özel sektörün yatırım yapmak istemeyeceği ölçüde az olduğu bölgelere yatırım yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kılavuzda, devlet yardımı yapılmasına gerek olmayan rekabetçi bölgeler (“siyah alanlar”) ile devlet yardımı yapılmasını haklı kılacak az gelişmiş veya karlı olmayan bölgeler (“beyaz” ve “gri” alanlar) arasında bir ayırım yapılıyor. Eğer bir bölgeye devlet yardımı verilecek ise, beraberinde bölgenin ayrıntılı bir haritasının çıkarılması, açık ihale uygulanması, teknolojik tarafsızlığın ve açık erişim yükümlülüğünün sağlanması şartı getiriliyor. Kılavuzda ile sonraki nesil erişim şebekeleri (Next Generation Access Networks) (NGA), ADSL veya kablo gibi geleneksel genişbant şebekelerinden ayrılmakta ve belirli şartlarda NGA şebekelerinin, devlet yardımlarına ilişkin genel kurallardan muaf tutulabilecek şekilde, “genel ekonomik çıkarlara hizmet” kavramı altında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Bunun için karşılanması gereken şartlar ise: (1) açıkça kamu hizmeti olarak verilmesi, (2) yapılacak devlet yardımı kriterlerinin önceden belirlenmesi, (3) devlet yardımının bu kamu hizmetinin verilmesi için gerekli olan maliyeti aşmaması ve (4) faydalanıcının açık ihale ile belirlenmesi, olarak sayılıyor.