İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 EYLÜL 2009

SEKİZİNCİ YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 15–16 EKİM 2009 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Sekizinci Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Yuvarlak Masa Toplantısı 15-16 Ekim 2009 tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. 2010 Yoksullukla ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Avrupa Yılı öncesinde, ekonomik durgunluk dönemlerinde sosyal katılım ve aktif istihdam programlarının yoksullukla mücadelede etkileri konularının ele alınacağı yuvarlak masa toplantısına, Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşler ve İstihdamdan Sorumlu Üyesi Vladimir Spidla, AB Dönem Başkanı İsveç'in Sosyal Güvenlik Bakanı Cristina Husmark Pehrsson, Belçika Yoksullukla Mücadele Devlet Bakanı Philippe Courard ve İspanya Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Trinidad Jimenez Garcia-Herrera katılacak. Yuvarlak masa toplantısı dâhilinde gerçekleştirilecek 6 atölye çalışmasında katılımcılar, başta sosyal içerme olmak üzere, dezavantajlı grupların aktif istihdam politikalarından yararlanması, yoksullukla mücadele alanında ortak politika uygulamalarının paylaşılması ve sosyal katılım gibi konuları tartışacak.