İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

G-20 ZİRVESİ YAPILDI

Dünya'nın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin liderleri’nin katıldığı G20 Zirvesi’nin üçüncüsü 24-25 Eylül 2009 tarihlerinde ABD’nin Pittsburgh kentinde gerçekleştirildi. G20 ülkeleri küresel mali kriz nedeniyle bir yıldan az bir süre içinde 3 kez düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti. İlk zirve geçtiğimiz yılın Kasım ayında Washington'da, ikincisi bu yıl Nisan'da Londra'da yapılmıştı. Pittsburgh Zirvesi sonunda yayımlanan nihai bildiride ise başlıca şu sonuçlara varıldı:

  • Krizden çıkış çalışmalarının sürdürülmesinin yanında “güçlü, sürdürülebilir ve dengeli ekonomik büyümeye” yönelik bir çerçeve ortaya konulacak. Bu çerçevenin amacı ülkelerin mali, parasal, ticari ve yapısal politikaları arasında uyum sağlanmasıdır. Üye ülkeler bu amaçla düzenli olarak toplanacaklar ve ortak politika hedefleri belirleyecekler. Bu hedefler koşullara göre yenilenerek güncellenecek. Üyeler bu amaçla orta vadeli ulusal politika çerçeveleri oluşturacaklar ve bunların global büyüme seviyesi ve yapısına ve finansal istikrara potansiyel etkileri konusunda birlikte çalışacaklar.  
  • Global kriz öncesinde dünya ekonomileri arasında büyük fazla verenler ve büyük açık verenler şeklinde oluşan uluslararası dengesizlikler önlenecek. Bu kapsamda yeni kredi ve aktif balonlarının oluşması önlenecek. Bu konuda çalışmalar yapılması, ulusal ve bölgesel politika çerçevesi oluşturulması ve uygulanması IMF ile Dünya Bankası tarafından desteklenecek.
  • Finans piyasalarının kontrolüne ilişkin olarak, bankaların sermaye yapıları kalite ve miktar olarak güçlendirilecek, aşırı borçlanma önlenecek, yöneticilere ödenen primler kısıtlanacak. Bu iki konuda katı takvimler içeren sıkı kurallar getirilecek. Bu kurallar 2010 yılının bitiminden önce açıklanacak ve uygulama 2012 sonuna kadar yürürlüğe konulacak.
  • Uluslararası ticarette korumacılıkla mücadele edilecek ve verimsiz fosil yakıtların aşırı kullanımını teşvik eden sübvansiyonlar kademeli olarak kaldırılacak, temiz ve yenilenebilir enerji türlerine, enerji verimliliğinin arttırılmasına dönük yatırımlar teşvik edilecek; gelişmekte olan ekonomilere bu alanlarda mali ve teknik destek sağlanacak; temiz enerji teknolojileri geliştirilecek ve bu teknolojilerin ticareti önündeki engeller kaldırılacak.

G20 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 2010'da Kanada ve Güney Kore'de olmak üzere iki kez, 2011'de de Fransa'da bir kez bir araya gelmeyi kararlaştırdılar. G20 zirvesinin sonunda yayımlanan nihai bildiride, Haziran 2010'da Kanada'da, Kasım 2010'da Güney Kore'de bir araya gelmeye karar verdiler. Daha sonra ise yılda bir kez toplanılacak ve G20 Zirvesi 2011'de Fransa'da yapılacak.