İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

EURODAC’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 2008 YILI RAPORU AÇIKLANDI

25 Eylül 2009 tarihinde, Avrupa Birliği genelinde sığınma başvurusunda bulunan kişiler ile yasadışı göçmenlere ait parmak izlerinin saklandığı veri bankası olan EURODAC’ın 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı. Raporda, yasadışı yollardan AB’ye girmek isterken yakalanan kişilerin sayısında artış gözlemlendiği, buna karşın birden çok sığınma başvurusunda bulunan kişilerin oranının % 17,5 ile sabit kaldığı vurgulanıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten Sorumlu Üyesi Jacques Barrot, rapora ilişkin açıklamasında, EURODAC’ın AB Avrupa Ortak Sığınma Sistemi’nin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, söz konusu veri bankasının, hangi üye ülkenin sığınma başvurusunu incelemek ile yükümlü olduğunun tespit edilmesine ciddi şekilde katkı sağlayarak sığınma başvurularının yönetiminde kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Faaliyet raporunda, haftanın yedi günü ve günün yirmi dört saati yürürlükte bulunan EURODAC Merkez Biriminin hız, sonuç, güvenlik ve maliyet açısından tatmin edici sonuçlar ürettiğine dikkat çekildi. Raporda yer alan veriler uyarınca, işleme koyulan 219, 557 parmak izinden, yaklaşık 62,000’sinin yasadışı yollardan sınırı geçmek isteyen, 76,000’inin ise bir Üye Devletin topraklarında yasadışı ikamet eden kişilerden oluştuğu yer alıyor. Raporda, ayrıca, 2008 yılında sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısının %11,3 oranında, Birliğe yasadışı yollardan giriş yapmak isteyen kişi sayısının ise %17,6 oranında artış gösterdiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, raporda, AB Üye Devletlerinde yasadışı konumda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının % 17,6 oranında arttığının altı çiziliyor.