İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

AVRUPA KOMİSYONU BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN TALEP ETTİKLERİ ÜCRETLERİN ŞEFFAF OLMADIĞINI BELİRTTİ

Avrupa Komisyonu’nun perakende finansal hizmetlere ilişkin 22 Eylül’de yayımlanan raporunda, bankaların hizmet bedellerine ilişkin olarak müşterilerini bilgilendirme konusunda yaygın sorunlar bulunduğu belirtiliyor. Bankaların cari işlemlerine ilişkin fiyat yapısının şeffaf olmaması nedeniyle tüketicilerin banka hizmetlerine ne kadar bedel ödedikleri ve farklı teklifleri karşılaştırmalarının neredeyse imkansız olduğu açıklanıyor. İncelenen bankaların %66’sında banka hizmet bedellerinin fiyat yapıları son derece belirsiz durumda.

Avusturya, Fransa, İtalya ve İspanya şeffaflık konusunda düşük puan alırken, banka hesaplarında pahalı ülkeler olarak sıralanıyorlar. AB bankacılık piyasasının bölünmüş durumda olması tüketicileri İç Pazarın avantajlarından mahrum bırakıyor.  

Komisyon’un raporu, AB pazarının ortalama %81’ini oluşturan 224 bankanın tahsil ettikleri hizmet bedellerinin analiz edildiği bağımsız bir rapora dayanıyor. Çalışmada saptanan başlıca ana noktalar şu şekilde özetleniyor:

Cari ücret yapıları genellikle şeffaf değil. Ankete katılan tüketicilerin üçte biri cari hesap tekliflerini karşılaştırmakta güçlük çekiyor. Bankaların Online fiyat bilgileri de eksik. Uzmanlar banka ücret raporlarını derlerken birçok durumda bankaların fiyat bilgilerini açıklamak için banka yetkilileriyle ek temaslarda bulunmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Bazı AB ülkelerinde, tüketiciler cari işlemler için diğer ülkelere göre oldukça fazla bedel ödüyorlar. Ortalama kullanıma göre ödenen ücretler İtalya’da 253 € ile Bulgaristan’da 27  € arasında bulunuyor.

Bankaları şeffaf olmayan fiyat yapısına sahip ülkelerde tüketiciler genelde banka işlemleri için daha fazla ücret ödüyorlar. Anlaşılmaz ve yetersiz fiyatlandırma bilgileri mali hizmetlerde üye ülkeler arası alışverişin önündeki en önemli engel durumunda bulunuyor. AB vatandaşlarının %79’u açık ve karşılaştırılabilir standartlaşmış bilgi talep ediyor.  Tüketiciler çoğunlukla finansal hizmetler konusunda uygun danışma hizmeti alamıyorlar. Almanya’nın verilerine göre, yetersiz danışma hizmeti yüzünden Alman tüketiciler uzun vadeli yatırımlarını %50–80 oranında azalttılar. Bu da yılda tahmini %20–30 milyon Avro kayba neden oluyor.

AB’nin “Hukuka Aykırı Ticaret Uygulamaları”na ilişkin direktifi, halen tüketicileri yanlış yönlendiren ve tercihlerini bozucu nitelikteki uygulamaları yasaklamaktadır. Komisyon, banka hizmet bedellerine ilişkin uygulamaları yakından izleyeceğini açıkladı.

Rapora http: //ec/europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm adresinden   ulaşılabilir.