İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

ESTONYA VE POLONYA KOMİSYONA AÇTIKLARI EMİSYON TİCARET SİSTEMİ DAVASINI KAZANDI

Estonya ve Polonya, sera gazı emisyon kotalarının ulusal tahsisine üst limitler koymaya Komisyon’un hakkı olmadığı iddiasıyla Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nda açtıkları davayı kazandı. 23 Eylül 2009 tarihinde İlk Aşama Mahkemesi tarafından verilen kararda, ulusal kota belirlemenin Komisyon’un yetkisini aştığı belirtilerek konunun sadece üye devletlerin yetkisi dahilinde olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB üye devletlerinin sera gazlarının ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması veya sınırlandırılması açısından iki ayrı uygulama dönemi belirlemişti. 1. uygulama dönemi 2005–2007 yılları arasını, 2. uygulama dönemi ise 2008–2012 yılları arasını kapsıyordu. Bu durumda İlk Aşama Mahkemesinin verdiği karara göre devam etmekte olan 2.uygulama dönemiyle ilgili potansiyel sorunlar ortaya çıktı. ETS’ye göre, kullanılmayan emisyon kotaları AB piyasasında satılabiliyor. Üye devletlerin emisyon kotalarını kendilerinin belirlemesi, bu piyasayı ortadan kaldırma riski taşıyor.

Mahkeme kararında Komisyon’un üye devletlerin ulusal hedeflerini dikkate almadan hedef belirleyemeyeceği de vurgulandı. Mahkeme kararının açıklandığı gün, Londra borsasında emisyon fiyatları yaklaşık %5 oranında düştü. Gelişmeler üzerine, Komisyon temyize gitme kararı aldı. Adalet Divanı nihai kararını açıklayana kadar emisyon borsasındaki dengesizliğin sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, temyiz sürecinin bir ila bir buçuk yıl alabileceğini belirtiyorlar.