İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

ADALET DİVANI KOMİSYON’UN AVUSTURYA BANKALARININ REKABET KURALLARINI İHLAL ETTİKLERİNE İLİŞKİN KARARINI ONADI

Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu’nun Avusturya bankalarının “Lombard Club” adı altında gerçekleştirdikleri düzenli toplantıları kartel olarak niteleyen kararını onadı. Komisyon, 2004 yılında Avusturya bankalarının,  bankalar arası ve mevduat faiz oranlarını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirdikleri düzenli toplantıların Kurucu Antlaşma’nın 81. maddesine aykırı olduğuna karar vererek bankalara para cezası uyguladı. 

Bankaların bu toplantıların 50 yılı aşkın bir süredir Avusturya Hükümetinin zımni onayı dahilinde yapılmakta olduğu ve ne Avusturya’da ne de AB düzeyinde bankacılık pazarında rekabeti kısıtlayıcı bir etkisi olmadığı yönündeki itirazlarını reddeden Divan, toplantıların tamamının olmasa da bazılarının açıkça sınır ötesi bankacılık faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirterek, faiz oranlarını belirlemeye yönelik toplantıların AB rekabet kurallarına aykırı olduğuna karar verdi ve bankalara verilen para cezasını onayladı.