İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2009

MİKRO İŞLETMELERE YILLIK MUHASEBE TUTMAKTAN MUAFİYET GETİREN DİREKTİF TASLAĞI ÜYE ÜLKELERİ BÖLDÜ

AB’nin 24 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Konseyi toplantısında, üye ülkelere mikro işletmelerini 4. Muhasebe Direktifinde öngörülen yıllık muhasebe tutma yükümlülüğünden muaf tutabilmelerine imkan getiren Direktif taslağı tartışıldı. Bu muafiyet, yıllık cirosu 1 milyon Avro’nun altında olan ve 10 kişiden az çalışanı olan işletmeler için planlanıyor. Komisyon’un yoğun olarak desteklediği bu uygulamayla 6,3 milyar Avro tutarında bir tasarruf sağlanması öngörülüyor. Taslağı destekleyen ülkeler (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İngiltere) bu uygulamanın, içinde bulunulan ekonomik kriz çerçevesindeki önemine ve sınır ötesi etkileri azaltmasına vurgu yapıyorlar. Buna karşılık, teklife karşı çıkan ülkeler ise (Avusturya, Belçika, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve İspanya) bu uygulamanın İç Pazar’ın ruhuna aykırı olduğunu savundular. Söz konusu ülkeler, mikro işletmelerin 4. Direktifteki muhasebe tutma yükümlülüğünden muaf tutulmalarının kamu otoritelerini önemli bazı bilgi ve istatistiklerden mahrum bırakacağını ve ilgili işletmelerin bankalardan kredi alımlarını zorlaştıracağını belirtiyorlar.