İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2009

İRLANDA, LİZBON ANTLAŞMASI’NA “EVET” DEDİ

İrlanda, Lizbon Antlaşması’nı 2 Ekim 2009 tarihinde yapılan ikinci referandumla kabul etti. Yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin onayından geçmesi gereken Lizbon Anlaşması’nı, çoğu ülke parlamentolarına sunarken, anayasası gereği halkoyuna sunan tek ülke İrlanda oldu. Daha önce de Nice Antlaşması’nın onayı için ilk referandumda red oyu çıkan İrlanda’dan, bilindiği üzere, 12 Haziran 2008 tarihinde bu sefer, Lizbon Antlaşması için yapılan referandum sonucunda olumsuz yanıt gelmişti (Evet: % 47,6  Hayır: %53,7). İrlanda’da Lizbon Anlaşması için yapılan 2. referandum ise %67,1 Evet, % 32,9 Hayır oyu ile olumlu sonuçlandı.

Avrupa Birliği’nin geleceği için büyük önem taşıyan Lizbon Antlaşması, birlik içinde hem karar alma mekanizması ve hem de etkinliği açısından önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, Birliğin işleyişi bazı noktalarda yasal değişime uğrayacak. Antlaşmanın getireceği yenilikler ve düzenlemeler, genişleme sırasındaki sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak. Yine, Antlaşmanın uygulanır hale gelmesiyle, Avrupa Parlamentosu’na etkinlik kazandırılıp, seçimlere yenilik katılacak. Antlaşma kurumsal yapılanma ve karar alma süreçlerinde düzenlemeler getiriyor ve nitelikli çoğunluk sisteminin içeriği genişletiliyor. Lizbon Antlaşması ile ilgili daha fazla bilgiye İKV web sitesi http://www.ikv.org.tr adresinden ulaşılabilir.