İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2009

2020 YILINDA ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN 50 MİLYAR AVRO’YA İHTİYAÇ OLDUĞU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından bu yıl Temmuz ayında onaylanan “Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planı”nı 7 Ekim 2009 tarihinde açıkladı. Konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ile Bilim ve Araştırmadan Sorumlu Üyesi Janez Potoenik kamu kurumlarına, iş dünyasına, bilim ve araştırma alanında çalışan kurumlara 2020 yılında iklim değişikliği, enerji güvenliği ve rekabet edebilirlik sorunlarının çözümü için kaynaklarını birleştirme çağrısında bulundular.

Komisyon raporuna göre düşük karbon teknolojisinin geliştirilmesi için 2010-2020 döneminde Ar-Ge’ye 50 milyar Avro değerinde yatırım yapılması gerekiyor. Bu miktar, Birliğin 2010-2020 döneminde yıllık olarak Ar-Ge’ye yatırım için ayırdığı 3 ila 8 milyar Avro’nun yaklaşık 3 katı ediyor.  Komisyon yeni mali kaynağın gerek AB gerek üye devlet düzeyinde kamu ve özel sektörden gelmesi gerektiğini savunuyor. Bankaların ve özel yatırımcıların özel sektörün Ar-Ge alanına yatırım yapmasını desteklemeleri gerektiğini belirten Komisyon, üye devletlere AB düzeyinde enerjinin %80’inin fosil yakıtlardan üretildiğini hatırlatıyor.

Sanayi ve Ar-Ge sektörünün birlikte oluşturduğu planları dikkate alarak hareket eden Avrupa Komisyonu öne çıkan altı alanda yapılması planlanan yatırımları ve öngörülen getirileri şu şekilde sıralıyor:

  • 6 milyar Avro rüzgar enerjisine fon ayrılması ve 250.000 istihdam yaratılması
  • 16 milyar Avro güneş enerjisine fon ayrılması ve 200.000’den fazla istihdam yaratılması
  • 2 milyar Avro elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına ayrılması
  • 9 milyar Avro biyoenerjiye fon ayrılması ve 200.000 istihdam yaratılması
  • 13 milyar Avro fosil yakıtların sürdürülebilir kullanımına
  • 7 milyar Avro nükleer enerji alanında 4. nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesine

Raporda hidrojen hücrelerine ilişkin Ortak Teknoloji Girişimi gibi halihazırda yürütülen çalışmalara da ek 5 milyar Avro kaynak ayrılması öngörülüyor. Bunun yanında sera gazı salınımlarını %40 oranında azaltmayı hedefleyen 30 şehrin oluşturduğu Akıllı Şehirler (Smart Cities) girişimi kapsamındaki enerji verimliliği çalışmaları için ek 11 milyar Avro, Avrupa Enerji Araştırması Birliği için 5 milyar Avro ayrılacağı açıklandı.

Düşük karbon teknolojisiyle ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Komisyon tarafından SETIS isimli bir bilgi sistemi oluşturuldu. Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planı’nın 2010 yılı bahar dönemi Konsey Toplantısı’nda kabul edilmesi bekleniyor.