İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2009

AVRUPA İNTERNET VAKFI AVRUPA’NIN YARININ DİJİTAL DÜNYASINDA İLERİYE DÖNÜK BİR ROLÜ OLMASI İÇİN ACİL EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

Dijital devrimin 2025’te Avrupa ve dünyadaki etkisi ne olacak? Avrupa İnternet Vakfı’nın (EIF) raporunda, Avrupa’nın rekabet edebilirliği için anahtar niteliğindeki bu soruya, politikacıları girişimde bulunmaya davet etmek amacıyla cevap aranıyor. “2025’te Dijital Dünya: Avrupa Eylemi için Göstergeler” başlıklı rapor, 29 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’nda (AP) açıklandı. Rapor 2008’de teknolojik eğilimlerin ve dijital devrimin politik çıkarımlarının analiziyle başlayan düşüncelerin toplanmasıyla oluşturuldu. Rapor, EIF üyesi olan 40 AP üyesinin gözlemleri üzerine kurulu ve herhangi bir öngörü ya da tahmin içermiyor. Rapor, bazı anahtar endüstrileri ve hedeflenen eylemleri sosyal ve ekonomik refahı göz önünde tutarak ortaya koyuyor. Raporun sonuçları önümüzdeki 5 yılda EIF’de yapılacak daha detaylı çalışmalar için kullanılacak. EIF Başkanı Pilar del Castillo Vera (Avrupa Halk Partisi, İspanya), dijital dünyanın Avrupa’yı beklemediğini, Avrupa’nın 2024’ün dijital dünyasında ileriye dönük bir aktör olmak istiyorsa hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi. EIF eşbaşkanı James Elles (Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu, İngiltere) raporun detaylı bir gelişim stratejisi öngörmediğini, bunun yerine bu gelişmelere temel oluşturacak kolektif bir analiz yapmayı amaçladığını kaydetti. Elles, ayrıca raporun Avrupa’nın dijital gelişmelerin hızını küçümsemeye devam etmesi halinde geride kalacağı konusunda uyarıda bulunduğunu da ekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, dijital boyutu, geçtiğimiz günlerde 2020 için öngördüğü bütün AB girişimlerinin merkezine koymaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından, siyasi karar mercilerini ağ toplumuna geçiş için harekete geçirmek amacıyla kurulan Avrupa İnternet Vakfı, Komisyon’dan bağımsız hareket etmesine rağmen Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir kurum. EIF, internetin demokrasi, yeni ekonomi ve toplumu nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşan tartışmalar, bilgilendirme toplantıları ve tasarlanmış hedef projeler düzenliyor. EIF özellikle yeni politika önceliklerinin belirlenmesi ve temel seçeneklerin tanımlanmasına çalışıyor.

Rapora EIF internet sitesinden ulaşılabilir. (www.eifonline.org)