İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2009

OECD, AB’NİN KRİZ SONRASI EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMESİ İÇİN REFORMLARA HIZ KAZANDIRMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

OECD yayınladığı, “Avrupa Birliği’ne İlişkin Ekonomik Araştırma” başlıklı raporda AB’nin ekonomik krize hızla cevap verdiği ve üye ülkelerin tahmin edilenden daha kısa sürede durgunluktan çıkacağına ilişkin sinyaller geldiği belirtiliyor. Krizden çıkış ve ekonomi destek politikalarının ise tek pazarın işleyişini bozmaması için kriz aşıldıktan sonra terk edilmesi gereğine de işaret ediliyor.

Diğer yandan raporda finansal krizlerin önlenmesi ve ekonomik performansın geliştirilmesi için finansal piyasalarda düzenleme ve denetlemenin geliştirilmesi, kamu finansmanının uzun vadeli istikrarı, AB finans piyasalarına yabancıların erişiminin artırılması gibi birtakım yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da işaret ediliyor. Ekonomide uzun vadeli büyümenin gerçekleştirilmesi için yenilik yaratmanın geliştirilmesi, tek pazarın derinleştirilmesi ve düşük karbon ekonomileri alanlarında reformların hızlandırılması gerektiği de ifade ediliyor. Büyümenin tek pazarda rekabetin geliştirilmesiyle artırılabileceği, bunun için de hizmetler direktifinin zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasının yanı sıra, finansal piyasalar, enerji piyasası ve şebeke sanayilerinin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Söz konusu belgeye http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33733_43709451_1_1_1_1,00.html  adresinden ulaşılabilir.