İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

PETER BALAZS İLE İKV’DE BİR YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Balazs, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 8-9 Ekim tarihleri arasında iki günlük bir resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye’ye geldi. Türkiye Macaristan ilişkileri, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinin yanı sıra, Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen Macaristan ile Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci de ele alındı.

Ankara’daki temaslarından sonra Balkan Dışişleri Bakanları toplantısı için 9 Ekim’de İstanbul’a gelen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Balazs, İKV’nin davetlisi olarak, çeşitli meslek kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve basın mensuplarının da katılımıyla  bir sohbet toplantısı yaptı. Balazs toplantıda AB’nin zorlu konularından birinin Lizbon Antlaşması diğerinin de genişleme olduğunu belirtti. Genişleme konusundaki zorluklara değinen Balazs, 27 üyeli AB’de yeni dinamiklerin ortaya çıktığını ve kararların zor alındığını ifade ederek gelecekte AB’nin 20 küçük ve 7 büyük ülke olarak hareket edeceğini söyledi. AB’nin önünde iklim değişikliği, trans Avrupa ağları, rekabet edebilirlik gibi önemli konular bulunduğu, genişlemenin ise şu anda gündemin merkezinde olmadığına işaret eden Balazs, Macaristan olarak Türkiye’nin tam üyeliğini desteklediklerini ve AB dönem başkanlığını üstlenecekleri 2011’de bunun için daha aktif çalışacaklarını vurguladı. AB kurumları içinde dikey örgütlenme olduğunu, ancak üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal alanda yatay ilişkileri genişletmenin önemine de işaret etti. Lizbon Antlaşması ve getirdiklerine de değinen Balzs, Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB’nin işleyiş ve karar alma süreçlerinde birtakım değişiklikleri de beraberinde getireceğini, Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının da daha güçlü hale geleceğini belirtti.

İKV Başkanı Haluk Kabaalioğlu’nun toplantının sonunda Türk işadamları, öğrenci ve diğer grupların vize sorununu dile getirmesi üzerine Balazs, Türkiye’nin AB ile böyle pratik konuları çözümleyerek ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.