İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI`NIN GELECEĞİNE İLİŞKİN RAPOR KOMİSYON`A SUNULDU

Avrupa Araştırma Alanı Kurulu “Avrupa’yı Yeni Rönesansa Hazırlamak- Avrupa Araştırma Alanına Stratejik Bakış” isimli raporunu Avrupa Komisyonu’na 6 Ekim 2009 tarihinde sundu. Bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen 22 isminden oluşan Avrupa Araştırma Alanı Kurulu tarafından hazırlanan raporda 2030 yılında Avrupa Araştırma Alanı’nın (AAA) nasıl olması gerektiğine dair görüş ve öneriler yer alıyor. Konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’nun Bilim ve Araştırmadan Sorumlu Üyesi Janez Potocnik raporu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek raporda yer alan bazı tavsiyelerin Komisyon Başkanı Barroso tarafından gelecek Komisyon için hazırlanan siyasi rehberde de bulunduğuna dikkat çekti.

Raporda ele alınması gereken 6 temel alana yer verildi:

  • Bütünleşmiş AAA’nın oluşturulması
  • İklim değişikliği, enerji arzı, yaşlanan nüfus vs. gibi büyük zorluklara çözüm bulunması
  • Bilim ve toplum arasında etkileşim
  • İnovasyon alanında özel ve kamu sektörünün işbirliği
  • Mükemmeliyetin desteklenmesi
  • Uyumun desteklenmesi

Raporda politikaların oluşturulma sürecinde bilimsel tavsiyelerde bulunacak bağımsız bir sese ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi. Bir diğer önemli hususun bilim ve toplum arasında güvenin tesis edilmesi olduğuna dikkat çeken raporda yeni sosyal anlaşmanın “siyasi ve bilimsel alanda karar almada titizlik; insanlara, bilim adamlarına ve çevreye saygı; bilim adamı ve vatandaş olarak kendi yaptıklarımızın sorumluluğunu üstlenme” kavramları üzerine tesis edilebileceği belirtildi.