İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

ADALET DİVANI KOMİSYON`UN İLAÇLARDA "PARALEL İTHALAT"IN ENGELLENEMEYECEĞİNE DAİR KARARINI BOZDU

Avrupa Adalet Divanı  (ATAD) 6 Ekim’de aldığı bir kararla Avrupa Komisyonu’nun İlaç şirketi GlaxoSmithKline’ın (GSK) İspanya’daki genel satış şartlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini açıkladı. (Case C-501/06). Komisyon, GSK’nın paralel ihracatı kısıtlamak için firmanın İspanya’da uygulamak istediği şartları devam ettirmesini kabul etmemişti. ATAD kararında Asliye Mahkemesi’nin aynı dava hakkındaki “Komisyon GSK’nın gerekçelerine daha dikkatli yaklaşmalı” kararını teyit etti.

GSK'nin ilaç satış koşulları İspanyol ilaç dağıtıcılarının bu ürünleri İspanya'da satın alıp ilaç fiyatlarının daha yüksek olduğu diğer AB ülkelerine yeniden satmaları imkanını sınırlandırmayı amaçlıyordu. Paralel ithalat olarak adlandırılan bu uygulama ilaç firmalarının zararına olmakla birlikte, ilaç fiyatları ulusal düzeyde (ülke bazında) belirlendiği ve örneğin İspanya ve Yunanistan gibi güney ülkelerinde daha ucuz, Danimarka gibi kuzey ülkelerinde daha pahalı olduğu için paralel ihracatçılar bakımından bu ülkeler arasında ticaret karlı olabiliyor. Prensip olarak AB içinde paralel ithalatın engellenmesine izin verilmiyor. Söz konusu davada GSK, ilke olarak paralel ithalatın/ihracatın engellenmesinin ortak pazardaki rekabeti bozucu etkileri olabileceğini kabul etmekle beraber, çok masraflı ve uzun süreçler alan ilaçta araştırma-geliştirme için gereken kaynağın sağlanabilmesi için ilaç sanayiinin özel koşulları dikkate alınarak Komisyon’dan bu uygulamaya muafiyet tanımasını talep etmişti. Komisyon’un bu muafiyet talebini reddetmesi üzerine (Decision 2001/791/EC, 8/5/2001) önüne gelen davada Divan, olaydaki vaka ve şartları yeterince incelemeden karar verdiği gerekçesiyle Komisyon’un kararını bozarak geri gönderdi. Esasında Divanın bu kararı Eylül 2009 tarihinde verdiği ve GSK'nın ürünlerinin, Yunanistan'daki firmalar tarafından satın alınarak diğer AB ülkelerine paralel ihracatının sınırlandırılabileceğini hukuka uygun bulan kararıyla uyumlu bulunmakta.