İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

AVRUPA KOMİSYONUNUN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞİRKET BİRLEŞMELERİYLE İLGİLİ ALDIĞI KARARLAR

Komisyon, Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.Ş.’nin (Adana), Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint) tarafından tek elden kontrolünün devralınmasına izin verdi. Komisyon ayrıca, TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (TÜVTÜRK Kuzey), TÜVTÜRK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (TÜVTÜRK Güney) ve TÜVTÜRK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.’nin (TÜVTÜRK İstanbul) Bridgepoint ile Alman TÜV SÜD ve Doğuş Holding A.Ş. tarafından ortak olarak kontrollerinin devralınmasına da izin verdi. TÜVTÜRK Kuzey ve TÜVTÜRK Güney Türkiye’de araç muayene hizmetleri alanında münhasır haklara sahipler ve TÜVTÜRK İstanbul TÜVTÜRK Kuzey’in, Adana ise TÜVTÜRK Güney’in taşeron firmaları olarak faaliyet göstermekte.

Komisyon ABD’nin otomobil üreticisi General Motors’un (GM), mobil elektronik taşımacılık sistemleri üreticisi Delphi Corporation’ı satın alma planına, iki firma arasında bazı dikey ilişkiler (GM halen Delphi tarafından üretilen bazı otomobil yedek parçalarını kullanmakta) tespit etmesine rağmen otomobil ve yedek parçaları pazarının yeterince rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu belirleyerek onay verdi.

Komisyon Hollanda bankası Fortis/ABN’nin bazı varlıklarının satılmasına ilişkin verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için tanıdığı süreyi uzattı. Komisyon, Fortis’in dahil olduğu konsorsiyum tarafından 2007 yılında ABN’nin satın alınmasını, Fortis’in Hollanda’da kurumsal bankacılık faaliyetleri yürüten Hollandsche Bank Unie N.V.’deki (HBU), kurumsal müşteri hizmetlerinde uzmanlaşan iki depetmandaki ve ABN AMRO’nun Hollandaki faktoring faaliyetindeki varlıklarını elden çıkarması (ayırması) şartlarıyla izin vermişti.