İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

AVRUPA KOMİSYONU AVRO ALANI’NA İLİŞKİN YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYINLADI

Avrupa Komisyonu 7 Ekim’de Avro Alanı’na ilişkin yıllık değerlendirme raporu ve buna ilişkin bir bildiri yayımladı. Bir yıl önce finansal ve ekonomik krizin patlak vermesinden önce Ekonomik ve Parasal Birliğin işleyişini geliştirmek için “EMU@10” (2010’da Ekonomik ve Parasal Birlik) bildirisinde yapılmış olan tavsiyelerin halen geçerli olduğunun belirtildiği raporda ekonomik krize rağmen Avro Alanı’nın yönetiminin daha önce öngörüldüğü takvim çizgisinde güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Komisyon, iyi işleyen bir Ekonomik ve Parasal Birliğin AB’nin temel değerlerinden biri olması itibariyle, üye ülkeleri bu konuda hızlı ilerleme kaydetmeye çağırdı. Avro Alanı ülkeleri ekonomik krize karşı üzerlerine düşeni yaparak ekonomik iyileşme planına GSYH’nın  %4,6’sı kadar katkıda bulundular. 2009’da İspanya GSYH’sının %2,3’ünü, Avusturya %1,8’ini, Finlandiya %1,7’sini, Malta %1,6’sını, Almanya %1,4’ünü ve Lüksemburg da %1,2 sini bütçe önlemlerine ayırdı. Bununla birlikte Komisyon, krize tepkinin koordinasyonun daha erken başlamış ve daha iyi geliştirilmiş olması halinde Avro Alanı ekonomi politikasının daha fazla etkili olabileceğini savunuyor. Lizbon Antlaşması’nın kabulünün Komisyona Parasal ve Ekonomik Birliğin yönetimi ve denetimi konusunda daha büyük rol oynama şansı vermesi gerektiği belirtilen raporda, her şeyden önce makro-ekonomik istikrar ve rekabet edilebilirlik için denetimin genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Rapor ve bildiriye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15951_en.pdf