İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2009

2009’UN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE AVRO ALANI GSYH’SI YİNE AZALDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 7 Ekim’de açıkladığı verilere göre 2009’un ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre Avro Alanı GSYH’sı  %0,2, AB-27 GSYH’sı %0,3 azaldı. 2009’un ilk çeyreğinde ise büyüme bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı’nda %2,5, AB-27’de %2,4 azalmıştı. GSYİH, 2009 2. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslanınca,  Avro Alanı’nda %4,8 AB-27’de %4,9 geriledi. 2009 birinci çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYİH Avro Alanı ve AB-27’de sırasıyla %4,9 ve %4,8 azalmıştı. 

Üye ülkeler arasında, 2009 2. çeyrek önceki çeyrekle karşılaştırıldığında Slovakya’da %2,2 ile en yüksek büyüme oranı kaydedilirken, onu  %0,7 ile Slovenya ve %0,5 ile Polonya izledi. Hane halkı tüketim giderleri Avro Alanı’nda %0,1 artarken AB-27’de %0,1 geriledi. Yatırımlar, Avro Alanı’nda %1,5, AB-27’de %2,3 düştü. İhracat, Avro Alanı’nda %1,5, AB-27’de %1,7 geriledi. İthalat da her iki alanda %2,9 azaldı.

Aynı zamanda, GSYH, ABD’de ilk çeyreğe göre %0,2 geriledi (önceki çeyrekteki azalış %1,6). Japonya’da GSYH 2009’un ikinci çeyreğinde %0,6 arttı (önceki çeyrekte %3,3 azalış).  2009 2. çeyrek geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, GSYH ABD’de %3,8 Japonya’da %7,2 geriledi.